Οι ιατρικές υπηρεσίες που εκτελούνται στο ιατρείο καλύπτουν πλήρως όλα τα πεδία ελέγχου του Αναπνευστικού συστήματος. Ο ιατρός ειδικευμένος και εκπαιδευμένος στο Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας της Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ <<Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ>> από εξαίρετους και πολύπειρους Καθηγητές-Δασκάλους και συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα εργαστήρια της Κλινικής για πολλά έτη ακόμη και μετά το πέρας της ειδικότητας ως επιστημονικός συνεργάτης, εξόπλισε το ιατρείο με ιατρικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και δυνατοτήτων.