Ιατρικές υπηρεσίες

Εκτίμηση παθήσεων της υπεζωκοτικής κοιλότητας όπως υπεζωκοτικής συλλογής με την χρήση υπερηχογραφήματος.