Ιατρικές υπηρεσίες

Δυνατότητα εκτέλεσης όλων των λειτουργικών παραμέτρων του πνεύμονα.
Καμπύλη ροής προ και μετά βρογχοδιαστολής – TLC – FRC – MVV – Διαχυτική Ικανότητα πνεύμονα – Μέγιστες εισπνευστικές και εκπνευστικές πιέσεις αναπνευστικών μυών σε διάφορα επίπεδα πνευμονικών όγκων.