Ιατρικές υπηρεσίες


Δυνατότητα οξυμετρίας – 24ώρης οξυμετρίας κατ’ οίκον – 24ωρης μέτρησης εκπνεόμενου Διοξειδίου του Άνθρακα ( CO2) και σε τραχειοστομία – Αέρια Αρτηριακού Αίματος και κατ΄ οίκον .