Διενέργεια MANTOUX και εφαρμογή ενδεδειγμένης θεραπείας σε ασθενής με φυματίωση καθώς και προληπτικός έλεγχος σε πιθανότητα έκθεσης σε ασθενείς με φυματίωση.