Άμεση διάγνωση και θεραπεία ασθενών με ΣΑΥΥ δυνατότητα οξυμετρίας στον ύπνο καθώς και πολυκαταγραφική μελέτη κατά την διάρκεια του ύπνου, καθώς και παρακολούθηση και υποστήριξη μετά την διάγνωση.