Με ενεργή συμμετοχή στο Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στο Νοσοκομείο ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’ από την έναρξη λειτουργίας  αυτού και έχοντας την ανάλογη εμπειρία και ευαισθησία υπάρχει πλήρης διαγνωστική και εργαστηριακή υποστήριξη ασθενών με Ιδιοπαθή ή Δευτεροπαθή Πνευμονική Υπέρταση