Δυνατότητα πλήρους ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες με μέτρηση Διαχυτικής ικανότητας του πνεύμονα ( DLCO) της Ολικής Πνευμονικής Χωρητικότητας (TLC) και με εργοσπιρομετρία.

  • ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
  • ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ
  • ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ