Έχοντας την χαρά της συμμετοχής από την αρχή της λειτουργίας του ιατρείου διακοπής καπνίσματος στο Νοσοκομείο ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’ υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Κας ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ –ΠΑΤΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , αποτελεί βασική προτεραιότητα η  εφαρμογή όλων των μέσων και γνώσεων για την διακοπή καπνίσματος των καπνιστών