Με την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την 5ετή ειδίκευση στην Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ‘ και τον ιατρικό εξοπλισμό του ιατρείου υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ελέγχου, εκτίμησης και αντιμετώπισης της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας.

Πλήθος παθήσεων του Αναπνευστικού Συστήματος καθώς και άλλων συστημάτων όπως Καρδιαγγειακές , Νευρολογικές, Ρευματολογικές και Ορθοπεδικές έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαταραχής της αναπνευστικής λειτουργίας με αποτέλεσμα την εμφάνιση υποξυγοναιμίας  ή και υπερκαπνίας .
Με την δυνατότητα ελέγχου του κορεσμού του οξυγόνου (SpO2) σε ηρεμία κόπωση κατά την διάρκεια του ύπνου ή και κατά τη  συνεχή καταγραφή για 24 ή 48 ώρες υπάρχει η δυνατότητα πλήρης εκτίμησης της αναπνευστικής λειτουργίας  και αντιμετώπισης της.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εκτίμησης της τιμής του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) με παρακέντηση αρτηριακού αίματος ( αέρια αίματος )και έλεγχο της οξεοβασικής ισορροπίας , καθώς και 24ωρη καταγραφή του εκπνεόμενου CO2  ειδικές περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο ( νευρολογικές παθήσεις, τραχειοστομία )