Διάγνωση ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ  με σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής καθώς και δυνατότητα εκτίμησης της πορείας και την ανταπόκριση στη θεραπεία των ασθενών με μέτρηση FeNO ( εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου ).
Δυνατότητα εκτίμησης και διάγνωσης σε παιδιατρικούς ασθενής με ειδικό προσαρμοσμένο ιατρικό εξοπλισμό σε παιδιά .